I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Ikke lett å være vipe i Bergen
Artikkel dato: 27/08 2008 - Kilde: VG blogg - Antall ganger lest: 711
Norsk rødliste fra 2006 er vipen oppført som en «nær truet» art. I Europa har det blitt 38 prosent færre viper i perioden 1990-2003, og Artsdatabanken melder om om 15-30 prosents nedgang i bestanden her hjemme i Norge. Vipenes ulykke er at de trives i flate områder med lav vegetasjon, områder som mennesker ikke bare trives i, men ofte vil bygge ut i.
Les mer
Får strykkarakter av miljøbevegelsen
Artikkel dato: 27/08 2008 - Kilde: Miljøjornalen - Antall ganger lest: 941
Det er ikke bare Murmansk-saken som har satt sinnene i kok mot fiskeriminister Helga Pedersen. En samlet norsk miljøbevegelse gir henne strykkarakter i miljøsaker
Les mer
Eggknusing truer sjøfugler i Tyrifjorden
Artikkel dato: 25/08 2008 - Kilde: Miljøjornalen - Antall ganger lest: 783
Knusing av egg og flom er de største truslene mot de synkende bestandene av sjøfugler i Tyrifjorden. Denne velse tassen er blant de få fiskemåkeungene som klarte seg i år.
Les mer
Med lisens til å skyte
Artikkel dato: 22/08 2008 - Kilde: NRK Nordland - Antall ganger lest: 1241
Jegere i Bodø har fått et uvanlig oppdrag. Flere tusen måser og kråker skal skytes det neste året.
Les mer
Tømmer havet for truet art
Artikkel dato: 13/08 2008 - Kilde: Miljøjornalen - Antall ganger lest: 864
Fisket av rødlistearten tobis er ute av kontroll. Årets fiske ble stanset da det knapt var tobis igjen på de norske feltene. Tobis er livsviktig som mat for andre fisker, sjøfugl og sjøpattedyr. Både lundefugl og lomvi har nå store problemer med å finne nok mat
Les mer
Måsen har tatt over på Melkøya
Artikkel dato: 30/07 2008 - Kilde: Finnmark Dagblad - Antall ganger lest: 890
Ornitolog tror bestanden vil vokse kraftig. Det er helt naturlig at krykkja har overtatt. Det er jo en kjempegave å få et slikt fjell. Krykkjebestanden kan ta seg opp på Melkøya, de kan godt lage en koloni og da kommer de år etter år, sier Kåre Grip, leder i Norsk Ornitologisk Forening i Finnmark
Les mer
Vil skyte truet fugl
Artikkel dato: 29/07 2008 - Kilde: BT - Antall ganger lest: 1104
Rett som det er kolliderer fly og fugl på Flesland, og nå vil flyplassledelsen ha fel-lingstillatelse på vipene. Fylkesleder Michael Fredriksen i Norsk Ornitologisk Forening ber om at fuglene får leve
Les mer
Sjelde fugleunger drept
Artikkel dato: 29/07 2008 - Kilde: gd.no - Antall ganger lest: 1095
Seks unger til den ekstremt sjeldne myrhauken er drept i reiret på Fokstumyra på Dovrefjell. Nå vil ornitologer videovervåke reiret.
Les mer
Forgiftes av måser
Artikkel dato: 27/07 2008 - Kilde: Avisa Nordland - Antall ganger lest: 1187
Skrekkbildene med oppkast og avføring fra stormåsen er hentet fra Vatnvatnet. Hytteeiere og fastboende kjemper en innbitt kamp mot måseplagen, og mener kommunen ikke tar tak i problemet..
Les mer
Hubrobestand i vekst
Artikkel dato: 25/07 2008 - Kilde: Helgelands Blad - Antall ganger lest: 864
Den utrydningstruede hubroen har et godt reproduksjonsår på øyene ved Sleneset i Lurøy
Les mer
Skrekklyd stopper Mikkel
Artikkel dato: 25/07 2008 - Kilde: NRK Møre og Romsdal - Antall ganger lest: 1384
Bugnende matfat venter på den andre siden av Eiksundtunnelen. Reven har prøvd seg før, men nå blir det full stopp.
Les mer
Måkejakten kan være ulovlig
Artikkel dato: 23/07 2008 - Kilde: Agder - Antall ganger lest: 992
Flekkefjord kommunes måkejakt kan være ulovlig, mener ornitolog Per Øyvind Grimsby
Les mer
Pines ihjel på Bremnes
Artikkel dato: 18/07 2008 - Kilde: Bladet Vesteålen - Antall ganger lest: 641
Den fristende søpla på Reno-Vests deponi på Bremnes blir til ei dødsfelle når fuglene setter seg fast i inngjerdinga. Brudd på både viltloven og dyrevernloven, sier Morten Ree, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).
Les mer
Jeg reparerte redene
Artikkel dato: 18/07 2008 - Kilde: Østlendingen - Antall ganger lest: 1317
Ornitolog Carl Knoff fra Ridabu er den som har reddet flere hundre år gamle kongeørnreder i Engerdal. – Jeg har ikke gjort dette for å irritere mennesker, men ene og alene i et forsøk på å redde en sårbar fuglebestand, sier Knoff.
Les mer
Gåsemøkk frister lite på stranda
Artikkel dato: 16/07 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1025
Flokker av hvitkinngjess griser til strendene og skaper store sanitære problemer blant annet på flere øyer i indre Oslofjord
Les mer
Kongeørnen ingen trussel
Artikkel dato: 15/07 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1127
Lederen i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad, mener sørsamene i Engerdal overdriver ørnefaren betraktelig
Les mer
Noen fugler er krevende i matveien.
Artikkel dato: 11/07 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1475
Hvis de langveisfarende ternene ikke er fornøyd med mattilgangen, snur ternene ofte "i døra", forteller styreleder i Norsk ornitologisk forening, Alv Ottar Folkestad
Les mer
Vil redde hubroen
Artikkel dato: 10/07 2008 - Kilde: NRK Trøndelag - Antall ganger lest: 942
Det er fugleelskerne i Norsk Ornitologisk Forening som tar grep for at den følsomme arten ikke skal dø ut. Nå skal de finne ut hvor mange hubroer som finnes i regionen
Les mer
Tvilsom måkejakt
Artikkel dato: 09/07 2008 - Kilde: Agder - Antall ganger lest: 887
Kommunens måkejakt virker tvilsom, mener zoolog Per Øyvind Grimsby
Les mer
Måkeproblemet i sentrum vil øke
Artikkel dato: 08/07 2008 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 1295
Det tror hobbyornitolog Ragnar Hylland. Han får støtte av Omar Jacob på Mix i Skien, som hver lørdagsnatt ser horder av måker forsyne seg av matavfallet
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid