I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Naturvern og lokaldemokrati
Artikkel dato: 10/03 2005 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 853
Gradvis har verda innsett at dei styrande må setje grenser for kva som skal vere lovleg av inngrep og utslepp i naturen. Nasjonalforsamlingane har laga lover for naturvern. Hos oss er det til og med grunnlovfesta. Ei rekkje internasjonale avtalar har gjort miljøspørsmål til eit vesentleg felt i folkeretten. Naturvern er eit teikn på sivilisasjon, skriv Erik Solheim, leiar i Norges Naturvernforbund, mellom anna i ein artikkel.
Les mer
Kan føre til endringar i kystsona
Artikkel dato: 09/03 2005 - Kilde: Kyst.no - Antall ganger lest: 871
I Eirik Sand si semesteroppgåve «Næringsaktivitet i verneområder» vert det dokumentert at uklare retningsliner kan føre til konfliktar som vanskeleg let seg løyse, melder Fiskeridirektoratet.
Les mer
Monstermink på Høvringøy
Artikkel dato: 09/03 2005 - Kilde: Haugesunds Avis - Antall ganger lest: 1096
FØRDESFJORDEN: Karmøys gjeninnføring av skuddpremie på mink virker. Jegere skjøt nylig feit «monstermink» på nesten to kilo ved Høvringøy, ytterst i Førdesfjorden.
Les mer
Krompen» til Askøy
Artikkel dato: 08/03 2005 - Kilde: Askøyværinge - Antall ganger lest: 824
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hordaland planlegger en egen utgivelse av fuglebladet «Krompen» fra Askøy.
Les mer
Viltforvaltning
Artikkel dato: 08/03 2005 - Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning - Antall ganger lest: 727
Viltforvaltning er forvaltning av viltet og dets leveområder. Viltartenes produktivitet og artsrikdom skal bevares. Viltet er en viktig del av det biologiske mangfoldet. Fredningsprinsippet er sentralt: alt vilt, herunder egg, reir og bo, er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov (f.eks ved jakttider).
Les mer
Magasin
Artikkel dato: 08/03 2005 - Kilde: NRK Ut i Naturen - Antall ganger lest: 1302
Det er nå alt skjer. Naturen er i voldsom forandring nå på våren. Det er umulig å ikke bli påvirket av de voldsomme kreftene som lyset og varmen setter i gang. Men ennå er det en maktkamp mellom varme og kulde. Det er ennå ei god stund til vinteren slipper taket, i hvert fall på Dovre.
Les mer
Vil ikke frede Vestre Flatskjæra
Artikkel dato: 08/03 2005 - Kilde: Fredriksstad Blad - Antall ganger lest: 865
Både Oslofjordens Friluftsråd og Båtforbundet går mot fylkesmannens forslag om fredning av Vestre Flatskjæra.
Les mer
Danmarks bestand af stære er halveret
Artikkel dato: 05/03 2005 - Kilde: Rejsebeskrivelser.dk - Antall ganger lest: 826
Fuglene mangler græsarealer med deres foretrukne føde: larver og orme. Desuden er mange stære husvilde
Les mer
Protesterer mot surfe-forbud
Artikkel dato: 04/03 2005 - Kilde: NRK Vestfold - Antall ganger lest: 1463
Fylkesmannen i Vestfold har mottatt skriftelige protester fra lokale surfere etter at surfing i området rundt Mølen i Larvik har blitt forbudt.
Les mer
Fuglene skal vise vei
Artikkel dato: 03/03 2005 - Kilde: Nordhordland - Antall ganger lest: 734
Norges fuglebestander skal fortelle oss hvordan det står til med den bærekraftige utviklingen av miljøet
Les mer
Dompap død av salmonella
Artikkel dato: 03/03 2005 - Kilde: NRK Telemark - Antall ganger lest: 914
Turen på fuglebrettet fikk dødelig utgang for den 28 gram tunge dompapen. Salmonellabakterien kan være farlig også for mennesker.
Les mer
Fugl som indikator på bærekraft
Artikkel dato: 03/03 2005 - Kilde: Direktoratet for naturforvaltning - Antall ganger lest: 743
Utvikling av fuglebestander er foreslått som indikator for bærekraftig utvikling. Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har nå levert sin utredning der en fugleindikator foreslås å inngå i et nasjonalt sett med indikatorer for bærekraftig utvikling.
Les mer
Salmonella-utbrudd på fuglebrettet
Artikkel dato: 02/03 2005 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 938
Det er konstatert at salmonella er dødsårsaken til en dompap i Kikut-området.
Les mer
Styrker overvåkningen av sjøfugl
Artikkel dato: 02/03 2005 - Kilde: Miljøverndepartementet - Antall ganger lest: 942
Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet oppretter et nytt overvåkingsprogram for sjøfugl for å styrke den nasjonale kartleggingen og overvåkingen. Målet er å få bedre biologiske data om sjøfuglarter i Norge. Bedre data vil gi et bedre grunnlag for å fatte beslutninger i spørsmål som berører forholdet mellom sjøfugl og menneskelig aktivitet i havområdene og kystsonen, blant annet innenfor petroleumsvirksomheten.
Les mer
Magasin
Artikkel dato: 01/03 2005 - Kilde: NRK Ut i Naturen - Antall ganger lest: 1255
Må vi lære hvem vi er? Ja, sannsynligvis må vi det. Vi må i det minste lære hvordan vi skal være. For hvordan tror du det er å være en liten blåmeis som mener den er en kjøttmeis? Sannsynligvis temmelig frustrerende. Spesielt når du skal sjekke ei dame. Ei kjøttmeis-dame som ikke vil vite av deg.
Les mer
Vil ha kompensasjon for gåseskader
Artikkel dato: 28/02 2005 - Kilde: Vesterålen-Online - Antall ganger lest: 1150
Når gjess på trekk forårsaker omfattende skader på dyrka mark, må bøndene få kompensasjon for dette. Ei styringsgruppe satt sammen av medlemmer fra Nordland og Nord-Trøndelag vil ha kompensasjonsordninger for avlingstap og merarbeid.
Les mer
Reservat mindre forurenset enn fryktet
Artikkel dato: 28/02 2005 - Kilde: NRK Vestfold - Antall ganger lest: 904
Det fredede Ihlene naturreservat i Tønsberg har i begrenset grad blitt påvirket av forurensningen i Kortenbekken. Det viser en rapport fra Norsk institutt for vannforskning.
Les mer
Sjeldne fugler trues av paintball
Artikkel dato: 25/02 2005 - Kilde: Østlendingen - Antall ganger lest: 1054
Den sjeldne fuglearten hortulan lever godt i Elverum. Enn så lenge.
Les mer
Ugler - både fryktet og elsket
Artikkel dato: 24/02 2005 - Kilde: Aftenposten - Antall ganger lest: 766
Til alle tider har ugler vært fryktet som dødsengler - eller beundret som visdomssymbol og for sin klokskap. Tør du se en mengde ugler rett i øynene? Nå har du sjansen.
Les mer
Uventet besøk på verandaen
Artikkel dato: 24/02 2005 - Kilde: Innherreds Folkeblad - Antall ganger lest: 888
Otte Jermstad visste ikke helt hva han skulle tro da en spurvehauk satte seg ned på klesstativet på verandaen utenfor huset på Ørmelen.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid