I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Fugler i England
Artikkel dato: 31/01 2006 - Kilde: Neste klikk - Antall ganger lest: 870
Fugletitting blir ikke det samme etter at du har sett denne absurde informasjonsfilmen om fuglene i England
Les mer
Undrer seg over måke-oppstyret
Artikkel dato: 31/01 2006 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 922
Ved Fylkesmannens miljøavdeling er man ikke i tvil om at allmennheten må avgi mer plass til måkene. Likevel vil vinnere være fritidsfolket
Les mer
Fastfrosset svane reddet
Artikkel dato: 28/01 2006 - Kilde: Tønsberg Blad - Antall ganger lest: 808
TØNSBERG: Havnevesenet berget fredag en svane som hadde frosset fast i Kanalen. Viltnemnda ber folk slutte med å mate svaner der sjøen fryser til.
Les mer
Misfornøyd med utvannet Smøla-vern
Artikkel dato: 27/01 2006 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 897
Norges Naturvernforbund har klare innvendinger mot Møre og Romsdal fylkesforslag til verneplan for Smøla. - For mange kompromisser er inngått med landbruks- og havbruksinteressene. Smøla har store og spesielle naturkvaliteter som må ivaretas, sier generalsekretær Tore Killingland.
Les mer
Forslag om vern av nye sjøfuglområder oversendt Direktoratet for naturforvaltning
Artikkel dato: 27/01 2006 - Kilde: Fylkesmannen i Vestfold - Antall ganger lest: 702
Fylkesmannen anbefaler at det blir opprettet 18 nye verneområder for sjøfugl og at to eksisterende områder blir utvidet. I tillegg foreslår Fylkesmannen revisjon av verneforskriften for ett naturreservat.
Les mer
«Jakta betyr ingen ting!»
Artikkel dato: 27/01 2006 - Kilde: Namdalsavisa - Antall ganger lest: 1012
Endelig har norske jegere begynt å innstille seg på at deres høsting i fjellet har betydning for rypebestanden. Men så kommer det plutselig kontramelding fra den andre siden av Kjølen.
Les mer
Fire havørner drept av vindmøller på Smøla
Artikkel dato: 27/01 2006 - Kilde: NINA - Antall ganger lest: 890
Etter at trinn 2 av Smøla vindpark ble satt i drift sommeren 2005, er det funnet fire døde havørner inne i vindparken. Obduksjoner viser at alle er drept av kraftige slag, og at kollisjon med vindmølle er eneste eller mest sannsynlige dødsårsak.
Les mer
Fryktar massedød av sjøfugl
Artikkel dato: 27/01 2006 - Kilde: NRK.no - Antall ganger lest: 868
Ornitolog Alv-Ottar Folkestad fryktar at mange sjøfuglar må bøte med livet, viss dei planlagde vindmølleparkane langs kysten vert realiserte.
Les mer
Tautra…fugl, mennesker, skilt
Artikkel dato: 26/01 2006 - Kilde: Frostingen - Antall ganger lest: 871
Frosta kommune har siden 1998 en avtale med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om praktisk oppsyn i verneområdene i Frosta kommune. Miljøvernleder Roar Pettersen har utarbeidet en årsrapport om oppsyn i Tautra m/Svaet naturreservat og fuglefredningsområder, Øksningen naturreservat samt Markhus naturreservat.
Les mer
Rovfugl mot stærplage
Artikkel dato: 25/01 2006 - Kilde: Bergens Tidende - Antall ganger lest: 904
Frankrikes nasjonalbibliotek i sentrum av Paris er invadert av opp til 30.000 stær. Ledelsen for biblioteket setter inn rovfugler for å forsøke å få bukt med stærplagen.
Les mer
Skrekkscenariet for reiselivet
Artikkel dato: 24/01 2006 - Kilde: Økonomisk Rapport - Antall ganger lest: 955
En skog av vindmøller som omkranser naturperlene langs kysten av Norge. Det er skrekkscenariet reiselivsnæringen slåss med nebb og klør for å unngå. Utsikten på store deler av kysten kan bli dominert av over 100 meter høye vindmøller.
Les mer
Fuglefar bestemmer eggstørrelsen
Artikkel dato: 24/01 2006 - Kilde: På Høyden - Antall ganger lest: 1758
Tidligere gikk man ut fra at det kun var hunnenes størrelse og kondisjon som avgjorde hvor store vadefuglenes egg blir. Nå viser ny forskning fra UiB at også far har et ord med i laget.
Les mer
Naturvernforbundet - Naturens voktere
Artikkel dato: 24/01 2006 - Kilde: Tjenestemannsbladet - Antall ganger lest: 789
Midt i tjukkeste Oslo treffer vi dem – de som aldri gir opp kampen for miljøet vårt. Naturvernerne er både elsket og hatet.
Les mer
Skjærgården ikke åpen før 1. august
Artikkel dato: 23/01 2006 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 1017
Velkommen til Kragerøskjærgården. Men ikke før etter 1. august. Fra 15. april til 31. juli er det måkene som skal ha flatskjæra for seg selv.
Les mer
Mystisk fugledød på Senja
Artikkel dato: 23/01 2006 - Kilde: Tromsø - Antall ganger lest: 990
Ornitolog Roger Wilsgaard i Mefjordvær ble bekymret da han fant fire døde fugler på en gang.
Les mer
Viktig å beskytte tiurleiker
Artikkel dato: 23/01 2006 - Kilde: Norges Skogeierforbunde - Antall ganger lest: 788
Skogeierforbundet er kritiske til å offentliggjøre tiurleiker. Slik offentliggjøring vil bli resultatet av Direktoratet for naturforvaltnings forslag til nye retningslinjer for ”håndtering av biologisk mangfold-data”.
Les mer
Flere verneområder på gang
Artikkel dato: 23/01 2006 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 939
Det er utrolig viktig at hekkende sjøfugl får flere vernområder. Like viktig er det at fredningstiden blir utvidet til 31. juli slik at fuglene kan hekke i fred. Nå har vi gjort fastlagt standariserte registreringer - observasjoner - siden 1974 ved Telemarkskysten, et meget godt faktagrunnlag, sier Trond Erik Silsand i Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark.
Les mer
Svane på ville veier
Artikkel dato: 22/01 2006 - Kilde: Haugesunds Avis - Antall ganger lest: 1062
En svane som spankulerte langs Austrheimsvegen vakte oppsikt blant turgåere lørdag ettermiddag.
Les mer
Mennesker sprer fugleinfluensa
Artikkel dato: 21/01 2006 - Kilde: NRK Utenriks - Antall ganger lest: 1026
Det er mennesker og ikke trekkfugler som sprer fugleinfluensaen, viser kartlegging. Kartleggingen fra ornitologenes verdensorganisasjon Birdlife International, viser at fuglenes trekkveier stemmer dårlig overens med virusets spredning.
Les mer
Trekkfuglene orker ikke komme hit
Artikkel dato: 19/01 2006 - Kilde: NRK Østfold - Antall ganger lest: 975
Fugleeksperter tror ikke det er spesielt stor fare for fugleinfluensa. Dette til tross for at Vitenskapskomiteen for matsikkerhet har varslet at faren har økt de siste dagene.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid