I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Fryktar luftspennet vil ta fuglane
Artikkel dato: 13/05 2008 - Kilde: Strilen - Antall ganger lest: 678
Det er kjent andre stader at du vinterstid kan sjå at revespora går langs høgspentlinene. Reven veit kvar det er mat å finna. Det seier Morten Wilhelmsen, som i desse dagar kartlegg fuglelivet langs dei moglege høgspent-traseane over Radøy.
Les mer
Tid for måketelling
Artikkel dato: 08/05 2008 - Kilde: Rogalandsavis - Antall ganger lest: 721
Naturvernforbundet trenger din hjelp: Vil du være med på tidenes første og største måketelling?
Les mer
Sjeldan gjest
Artikkel dato: 07/05 2008 - Kilde: Sogn Avis - Antall ganger lest: 548
Skogsnipa er ikkje vanleg i Sogn og Fjordane. Fyrste dagen i mai vart eitt eksemplar av arten innom Lærdal.
Les mer
Protesterer mot Høg-Jæren vindpark
Artikkel dato: 06/05 2008 - Kilde: Naturvernforbundet - Antall ganger lest: 1072
Jæren Energi ønsker å øke antallet vindturbiner i Høg-Jæren vindpark fra 27 til 32, og søker NVE om tillatelse til konsesjonsutredning. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland mener søknaden er mangelfull og utilstrekkelig og at utredningsplikten ikke er oppfylt. Naturvernforbundet slutter seg til dette synet.
Les mer
Fiskemåkene tar tak
Artikkel dato: 29/04 2008 - Kilde: Tidens Krav - Antall ganger lest: 909
Måker i hopetall vil angripe beboere, skolebarn og handlende på Batnfjordsøra i mai. Jon Hals (t.v.) vil hindre de å innta takene for å bygge reir
Les mer
Skadefelling av gråhegre
Artikkel dato: 29/04 2008 - Kilde: Sivilombudsmannen - Antall ganger lest: 1134
Hemnes kommune ga tillatelse til felling av inntil 15 gråhegre. Direktoratet for Naturforvaltning hadde gitt føringer for praktiseringen av gjeldende regelverk på området, men fylkesmannen stadfestet likevel kommunens vedtak.
Les mer
Klimavennlig strøm dreper truet ugle
Artikkel dato: 27/04 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1595
Den miljøvennlige vindkrafta skal redde klimaet, men setter samtidig truede arter i livsfare
Les mer
Storaksjon for å redde måse
Artikkel dato: 27/04 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 847
Da dyrvernere fra hele landet begynte å engasjere seg var det bare en ting å gjøre.
Les mer
En tausere vår
Artikkel dato: 27/04 2008 - Kilde: Framtiden i våre hender - Antall ganger lest: 1429
45 prosent av Europas vanligste fuglearter har hatt en sterk nedgang siden 1980, viser en ny analyse. Utviklingen er spesielt negativ for arter som lever i kulturlandskap. Sanglerke og vipe er to eksempler.
Les mer
Grågås-flokker herjer
Artikkel dato: 24/04 2008 - Kilde: Sunnmørsposten - Antall ganger lest: 932
Grågås i store flokker har lenge påført jordbruket store beiteskader langs kysten av Sunnmøre. Nå legger en voksende gåsebestand stadig nye beiteområder under vingene.
Les mer
Hogger hekkeskog
Artikkel dato: 22/04 2008 - Kilde: Tønsbergs Blad - Antall ganger lest: 1394
Sang fra yre rødstruper blander seg med den buldrende lyden fra skogsmaskiner og trær som stuper. Terje Kristiansen fra Fuglevakta mener viltloven er klar og at fugler og reder med egg og unger skal ha fred i hekketiden
Les mer
Fuglene blir borte
Artikkel dato: 21/04 2008 - Kilde: Haugesunds Avis - Antall ganger lest: 1006
Geir Veiulfsen er fortvilet over skyting i et område like ved Ørpetveit- vannet. Han mener skytetreningen skremmer bort et rikt fugleliv ved vannet, og vil gå til aksjon.
Les mer
Sliter med fugler
Artikkel dato: 18/04 2008 - Kilde: Askøyværingen - Antall ganger lest: 990
Kanadagjess ødelegger fôrgrunnlaget på Herdla gård. Nå må driften reduseres, om ikke bestanden kuttes eller gården får kompensasjon
Les mer
Vet for lite om kongeørn
Artikkel dato: 18/04 2008 - Kilde: Oppdalingen - Antall ganger lest: 1410
Kongeørn er ingen trussel mot den norske sauen. Bare helt unntaksvis kan kongeørn ta lam. Det sier lederen av norsk ornitologisk forening.
Les mer
Hater måker
Artikkel dato: 18/04 2008 - Kilde: Sandefjord Blad - Antall ganger lest: 1446
Innsatsgruppe Måke» speider kontinuerlig ut over stripa på Torp, godt assistert av flygelederne i tårnet. Bjørn Hoelseth
Les mer
En rast på veien til Svalbard
Artikkel dato: 18/04 2008 - Kilde: Ringbladet - Antall ganger lest: 1234
Midt i gjessenes trekkrute ligger Ringerike. I disse dager passerer 25-30.000 gjess vår region, og de aller fleste er av arten kortnebbgås
Les mer
Kortnebbet charterturist
Artikkel dato: 16/04 2008 - Kilde: Trønderavisa - Antall ganger lest: 701
motsetning til andre nordmenn, flyr kortnebbgåsa på egne vinger når den reiser til og fra ferieopphold i sør
Les mer
Nå kommer gåsa!
Artikkel dato: 16/04 2008 - Kilde: Trønderavisa - Antall ganger lest: 984
Gjør klart for det årvisse fugleeventyret: De nærmeste dagene går 60.000 kortnebbgås inn for landing på Innherred.
Les mer
Forstyrr ikke fuglen
Artikkel dato: 15/04 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1535
Fra og med i dag er det forbudt å ferdes der man kan forstyrre hekkende sjøfugl
Les mer
Norges mest sjeldne fugl skutt
Artikkel dato: 07/04 2008 - Kilde: VG - Antall ganger lest: 1159
En av Norges mest sjeldne fugler er skutt av krypskyttere i Hellas. Dverggåsa Mánnu kom seg aldri på vingene for å fly hjem til Finnmark.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid