I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Hytteeiere vil fjerne måker
Artikkel dato: 24/02 2005 - Kilde: NRK Østlandssendingen - Antall ganger lest: 1083
Hytteeiere i Bunnefjorden ber om fred fra skrikende måker. De er møkk lei måkeskrik og tilgrising av båter og strender.
Les mer
Giftmord i nord
Artikkel dato: 23/02 2005 - Kilde: NRK Ut i naturen - Antall ganger lest: 1289
Når griske, glupske måker dør, bør det bekymre oss? På Bjørnøya ligger det hver sommer livløse polarmåker rundt de store fuglefjellene. Vanligvis krester måkene rundt sjøfuglkoloniene på utkikk etter egg og unger de kan hakke i hjel og gafle i seg. De er fuglefjellets herskere. Men noe er galt i Arktis. Herskerne er blitt offer.
Les mer
Vern av natur
Artikkel dato: 23/02 2005 - Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning - Antall ganger lest: 732
Vern av naturområder i Norge - er en del av en internasjonal innsats for å verne om arter og økosystemer. Naturvernloven er et sentralt virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet i naturen. Vern og forvaltning etter naturvernloven er et nasjonalt og statlig ansvar, men det er også nødvendig at kommunene tar et ansvar for bevaring og forvaltning av ulike naturmiljøer.
Les mer
Til kamp mot fôring av fugler
Artikkel dato: 21/02 2005 - Kilde: Agderposten - Antall ganger lest: 847
Folk som vil være hyggelige mot småfuglene risikerer å fôre opp rottereir.
Les mer
Sjøfuglene blir borte
Artikkel dato: 20/02 2005 - Kilde: NRK Østlandssendingen - Antall ganger lest: 789
Det er blitt færre sjøfugl i Oslofjorden de siste årene. Stokkanden er i ferd med å forsvinne fra skjærgården.
Les mer
Internasjonal svanetelling
Artikkel dato: 18/02 2005 - Kilde: Fugler i Hordaland - Antall ganger lest: 710
Det ble etterhvert bra dreis på den internasjonale tellingen av sangsvane og dvergsvane i Norge, selv om den kom lovlig seint i gang. Koordinator Arne Follestad i NINA kom på banen rett før tellehelga 15.-16. januar, men telleperioden ble da utvidet til ut januar. Etter forespørsel fra Bjarke Laubek, som sammen med Jan H. Beekman i Swan Specialist Group i Wetland International og Peter Cranswick i The Wildfowl & Wetland Trust leder arbeidet med tellinger og halsmerking av sangsvaner i Europa, tok jeg på meg å koordinere arbeidet i Sør-Norge
Les mer
Dyrkamark blir innsjø
Artikkel dato: 18/02 2005 - Kilde: Sør-Trøndelag - Antall ganger lest: 771
En kulturdam i det grønne. Gårdbruker Bjørn Ivar Melvold i Orkdal tar myndighetenes satsing på kulturlandskapet på alvor. Til våren blir det innsjø, kunstig øy og andedam på åkeren.
Les mer
Vil felle 100 kortnebbgås
Artikkel dato: 16/02 2005 - Kilde: NRK Trøndelag - Antall ganger lest: 948
Nesset Grunneierlag i Levanger søker om fellingstillatelse på 100 kortnebbgås for å redusere skader på åker og eng.
Les mer
Søker fellingstillatelse på kortnebbgås
Artikkel dato: 16/02 2005 - Kilde: Adressa - Antall ganger lest: 979
Et grunneierlag i Levanger mener kortnebbgås påfører åker og eng millionskader.
Les mer
Havørna mot historiske høyder
Artikkel dato: 16/02 2005 - Kilde: NRK Nordland - Antall ganger lest: 1495
Havørn bestanden i Nordland når nye høyder og teller over 3000 fugler. Nå er toppen nådd, mener ekspertene.
Les mer
Det minker på sangsvanene
Artikkel dato: 15/02 2005 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 858
Sangsvanene dominerer i svaneflokkene på Bakkestranda og andre steder i Skiensvassdraget. Men bestanden er i kraftig tilbakegang på våre kanter
Les mer
Det minker på sangsvanene
Artikkel dato: 15/02 2005 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 830
Sangsvanene dominerer i svaneflokkene på Bakkestranda og andre steder i Skiensvassdraget. Men bestanden er i kraftig tilbakegang på våre kanter
Les mer
Fiskespisende sjødyr i giftfare
Artikkel dato: 14/02 2005 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 883
Sjødyr som sel, måker og småhval får i seg mye mer PCB og dioksiner enn mennesker. Grunnen er at de spiser mer fisk og at de ikke har mulighet til å holde seg unna forurensede områder eller forurensede fiskeslag.
Les mer
På fotojakt
Artikkel dato: 11/02 2005 - Kilde: NRK Norge Rundt - Antall ganger lest: 1244
Denne uka drar vi ut på fotojakt i Norge Rundt. Målet for programleder Kjartan Trana er å få tatt bilder av den sjeldne hønsehauken. Kjartan er en ivrig naturfotograf, men for å realisere denne drømmen må han ha hjelp av to erfarne haukefotografer fra Karmøy.
Les mer
Gåsen må dø
Artikkel dato: 11/02 2005 - Kilde: Askøyværingen - Antall ganger lest: 829
Kanadagjessene på Herdla er skadedyr, og kan felles utenom vanlig jakttid. Det har vilt- og innlandsfiskenemden på Askøy bestemt. Likevel er det uklart når jakten starter.
Les mer
Forvirret fjellrype dro til sjøen
Artikkel dato: 10/02 2005 - Kilde: Innherreds folkeblad - Antall ganger lest: 955
Tirsdag fikk ornitolog Halvor Sørhuus se en aldri så liten fuglesensasjon. En fjellrype hadde forvillet seg til skogen ved industriområdet og Trondheimsfjorden på Ørin.
Les mer
Opnar for taretråling i naturreservat
Artikkel dato: 07/02 2005 - Kilde: NRK Hordaland - Antall ganger lest: 950
Taretråling bør bli lovleg i dei fleste aktuelle sjøfuglreservat, sjølv det øydelegger livet på havbotnen.
Les mer
Dame med falkeblikk
Artikkel dato: 07/02 2005 - Kilde: Fredriksstad Blad - Antall ganger lest: 923
En sjelden vandrefalk ble i desember funnet avmagret på Hvaler. I går var hun igjen klar for å spenne vingene og foreta luftige svev
Les mer
Dragkamp om taretråling i sjøfuglreservater
Artikkel dato: 06/02 2005 - Kilde: Aftenbladet - Antall ganger lest: 1278
Næringsinteresser på Vestlandet protesterer mot at Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil forby all taretråling i fire sjøfuglreservater i Rogaland og tre i Sogn og Fjordane.
Les mer
Med naturen på læreplanen
Artikkel dato: 05/02 2005 - Kilde: Bergens Tidende - Antall ganger lest: 787
Mellom brakebusker og bartrær høres det språk fra mange land. Elevene fra Nygård har uteskole, til glede for småfugl og andre beboere i Krohnegården.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid